Sion

Sion

> holocaust > holocaust-gebeurtenissen

Holocaust gebeurtenissen
Category=Holocaust gebeurtenissen RSS feed
Specifieke gebeurtenissen tijdens de Holocaust. Websites over de Kristallnacht, Babi Yar en veel meer.
Vorige 10 Volgende 10
11 Cluj [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Hoofdstad van het door Hongarije bestuurde Noord Transylvanie. Cluj herbergde 16.763 Joden in 1941. De Joodse inwoners van Cluj werden in 1944 onder slechte omstandigheden (overbevolking en gebrek aan faciliteiten) in het ghetto ondergebracht. Het ghetto werd tussen mei en juni 1944 middels 6 transporten naar Auschwitz opgeheven.
12 David Ster [Edit]Holocaust gebeurtenissen

Source Wiesenthal CenterVerplicht kenteken dat Joden door het hele nazi rijk verplicht waren te dragen om onderscheid te kunnen maken en het Joodse deel van de bevolking zichtbaar te maken. De Ster moest op de borst, arm of rug gedragen worden. In Nederland werd deze verplcihting ingevoerd op 29 april 1942. De Nederlandse bevolking had een zeer aparte manier van omgaan met dit verschijnsel toen zij ermee werden geconfronteerd. Zij behandelde de Joodse bevolking met alle respect en namen hun hoed af als zij geconfronteerd werden met een Jodenster.
13 De Struma [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Source http://motlc.wiesenthal.com/Op 24 februari 1943 voer het schip 'Struma' vanuit Roemanie naat Palestina met 769 Roemeense Joden aan boord. De Britten weigerde hen toegang tot Palestina waarop het schip naar Turkije voer waar het ook werd geweigerd. Na 74 hopeloze dagen op zee op een zwaar overbevolkte boot en geen land dat de opvarenden wilde toelaten werd de Struma met de opvarenden tot zinken gebracht door een Russische onderzeeer op een paar mijl van de kust van Istanboel. Alleen David Stolier.overleefde
14 Die Kindertransporte [Edit]Holocaust gebeurtenissen

Source http://www.ushmm.org/Webpages van het Holocaust Learning Centre over de Kindertransporte.
15 Endlösung [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Essay met als onderwerp de Endlosung met de secties: gedwongen migratie en herplaatsing, deportatie naar concentratiekampen, de "Einsatzgruppen" en de vernietigingskampen.
16 Entjudung [Edit]Holocaust gebeurtenissen
In 1939 vond de term Entjudung opgang in de Duitse anti-Joodse wetgeving. Deze term verwijs naar de conficatie van Joodse eigendommen, het afzetten van Joden die aan het hoofd van een bedrijf stonden en het afpakken van grond, dat in eigendom was van Joden. De opname van de term Entjudung betekende in de praktijk, dat alle middelen toegestaan waren om het Joodse deel van de Duitse bevolking te isoleren en eigendom te ontzeggen.
17 Evian Conferentie [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Source http://www.cdn-friends-icej.ca/Zeer uitgebreide website over Conferentie van Evian, die plaatsvond op 6 Juli 1938 in het Royal Hotel in Evian-les-Bains en waarbij 32 landen bijkwamen om afspraken te maken over de vluchtelingenstroom vanuit Duitsland naar andere Europese landen.
18 Jedwabne [Edit]Holocaust gebeurtenissen

Source http://www.poloniatoday.com/Webpage over de moordpartij in het Poolse Jedwabne, waar ongeveer 50 Joden werden doodgeschoten en 250 levend werden verbrand.
19 Jehovas en de nazis [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Website die vertelt over het lijden van de Jehova's Getuigen gedurende de Holocaust.
20 Kindertransporte [Edit]Holocaust gebeurtenissen

Source http://www.kindertransport.org/Uitgebreide website van de 'Organisatie van kinder holocaust overlevenden', die zonder hun ouders uit Oostenrijk, Duitsland, Polen en Tjechoslowakije naar Engeland werden gestuurd om de helse gebeurtenissen te ontvluchtten. De website bevat historische achtergronden, memoires, nieuws over de stichting en reunies, films en andere activiteiten opgezet door de stichting.
Vorige 10 Volgende 10