Sion

Sion

> holocaust > holocaust-gebeurtenissen

Holocaust gebeurtenissen
Category=Holocaust gebeurtenissen RSS feed
Specifieke gebeurtenissen tijdens de Holocaust. Websites over de Kristallnacht, Babi Yar en veel meer.
Vorige 10 Volgende 10
6 Arier clausule [Edit]Holocaust gebeurtenissen
De Arierparagraph was een wet die het Joden verbood om lid te zijn van Duitse politieke partijen, economische groeperingen en sociale vereningingen of studenten clubs. Deze regel, die al in een aantal groeperingen werd uitgevoerd vóór de nazi's aan de macht kwamen, werd officieël een wet toen de Neurenberg Wetten in 1935 werden aangenomen.
7 Arisierung [Edit]Holocaust gebeurtenissen

Source Wiesenthal CenterArisierung was het proces waarbij het nazi regime de controle over alle Joodse bedrijven verkreeg en dat plaatsvond van 1930 tot en met 1938. Doelstelling was alle Joodse bedrijven in eigendam van niet Joodse Duitse controle te plaatsen. Het nazi regime gebruikte alle denkbare methode, van bruut geweld tot boycotten om de Joodse eigenaren van de bedrijven ertoe aan te zetten hun bedrijven veelal tegen een fractie van de werkelijke economische waarde te verkopen aan Niet Joodse Duitsers.
8 Babi Yar [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Source http://motlc.wiesenthal.com/Foto's, kaarten en uitleg over de slachting bij Babi Yar in noord west Kiev.
9 Chernovtsy [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Plaats in de Oekraine. De Joodse inwoners werden gedeporteerd naar de vernietingskampen of vermoord door Sonderkommando's.
10 Chortkov [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Plaats in de Oekraine. Sommige Joodse inwoners werden gedeporteerd naar werkkampen en anderen naar het Belzec vernietingskamp. Degene die in 1943 nog in de stad verbleven werden doodgeschoten.
11 Cluj [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Hoofdstad van het door Hongarije bestuurde Noord Transylvanie. Cluj herbergde 16.763 Joden in 1941. De Joodse inwoners van Cluj werden in 1944 onder slechte omstandigheden (overbevolking en gebrek aan faciliteiten) in het ghetto ondergebracht. Het ghetto werd tussen mei en juni 1944 middels 6 transporten naar Auschwitz opgeheven.
12 David Ster [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Source Wiesenthal CenterVerplicht kenteken dat Joden door het hele nazi rijk verplicht waren te dragen om onderscheid te kunnen maken en het Joodse deel van de bevolking zichtbaar te maken. De Ster moest op de borst, arm of rug gedragen worden. In Nederland werd deze verplcihting ingevoerd op 29 april 1942. De Nederlandse bevolking had een zeer aparte manier van omgaan met dit verschijnsel toen zij ermee werden geconfronteerd. Zij behandelde de Joodse bevolking met alle respect en namen hun hoed af als zij geconfronteerd werden met een Jodenster.
13 De Struma [Edit]Holocaust gebeurtenissen

Source http://motlc.wiesenthal.com/Op 24 februari 1943 voer het schip 'Struma' vanuit Roemanie naat Palestina met 769 Roemeense Joden aan boord. De Britten weigerde hen toegang tot Palestina waarop het schip naar Turkije voer waar het ook werd geweigerd. Na 74 hopeloze dagen op zee op een zwaar overbevolkte boot en geen land dat de opvarenden wilde toelaten werd de Struma met de opvarenden tot zinken gebracht door een Russische onderzeeer op een paar mijl van de kust van Istanboel. Alleen David Stolier.overleefde
14 Die Kindertransporte [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Source http://www.ushmm.org/Webpages van het Holocaust Learning Centre over de Kindertransporte.
15 Endlösung [Edit]Holocaust gebeurtenissen
Essay met als onderwerp de Endlosung met de secties: gedwongen migratie en herplaatsing, deportatie naar concentratiekampen, de "Einsatzgruppen" en de vernietigingskampen.
Vorige 10 Volgende 10